Gawędy leśniczego

les4

les1 les2les3 les4les5 les6les7les8 les9 les10W Zespole Szkół Specjalnych odbyło się spotkanie z leśniczym na temat ,,Zima w lesie. Leśniczy Waldemar Wiewióra z Leśnictwa ,,Sudółˮ zapoznał naszych uczniów z gatunkami drzew i zwierząt żyjących w lesie, pracą leśniczego oraz sposobem opieki nad zwierzętami podczas zimy.

Uzupełnieniem wiadomości przekazanych przez zaproszonego gościa była prezentacja multimedialna przygotowana przez pracowników szkoły. Uczniowie przygotowując się do spotkania wykonali plakaty pt. ,,Zima w lesie. Najpiękniejsze zostały nagrodzone upominkami przygotowanymi przez podleśniczego.

Spotkanie z leśniczym wpisuje się w cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – mówi dyrektor ZSS Elżbieta Rutecka. Dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie łatwiej przyswajają przekazywaną wiedzę oraz utrwalają wcześniej nabytą.

Podsumowaniem spotkania był konkurs, w trakcie którego uczniowie odpowiadali na zagadki związane z tematyką leśną.

Pogadanka z leśniczym jest jedną z form zajęć koła zajęć pozalekcyjnych ,,Młodzi badacze przyrody.

Spotkanie zorganizowały: mgr Joanna Borowska i mgr Beata Przydatek,

Polecamy również