Jubileusz pasjonatów lokalnej historii

jub czolo

Jubileusz 50-lecia istnienia obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. Uroczystości odbyły się w Muzeum Historyczno – Archeologicznym, gdzie 50 lat temu powstało stowarzyszenie.

Głównym zadaniem TPZO jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz historii ziemi ostrowieckiej oraz ziemi świętokrzyskiej. Najbliższym realizowanym projektem będzie organizacja wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nowej Słupi spotkania poświęconego historii związanej z powstaniem styczniowym.jub1

Polecamy również