Dzień biologii w „Staszicu”

Nauczycielki biologii Danuta Majewska i Jolanta Wojtas zorganizowały „Dzień biologii” w Staszicu” w ramach, którego przeprowadzono konkurs wiedzy dla gimnazjów z anatomii i fizjologii człowieka oraz profilaktyki chorób.

Wzięło w nim udział 48 uczniów z 10 gimnazjów powiatu ostrowieckiego. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 30 zadań zamkniętych. Poziom konkursu był wysoki i nie udało się wyłonić wszystkich zwycięzców po sprawdzeniu testu, dlatego przeprowadzono „dogrywkę”. Ostateczne wyniki są następujące:

I miejsce – Mateusz Wojasiewicz, ZS w Tarłowie,

nauczyciel biologii Elżbieta Główka

II miejsce – Anna Sasak , ZS w Mominie,

nauczyciel biologii Edyta Nowak

III miejsce – Arnold Majewski, PG nr3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

nauczyciel biologii Beata KiIjańska

IV miejsce – Joanna Szymczyk, ZS w Tarłowie,

nauczyciel biologii Elżbieta Główka

V miejsce – Karolina Janikowska, PG nr3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

nauczyciel biologii Beata Kiljańska

Sponsorami nagród i dyplomów byli: LO Nr I i Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Głównym celem obchodów „Dnia biologii w Staszicu” było przybliżenie uczniom rozmaitych form zdobywania wiedzy i umiejętności z trudnego przedmiotu, jakim jest biologia.

Wykład pani Anny Męczkowskiej naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotyczył działań podejmowanych przez powiat w ramach profilaktyki chorób i ochrony zdrowia. Uświadomił on konieczność przeprowadzania regularnych badań i promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży i ich rodzin.

Celem prezentacji wyników pracy badawczej Grzegorza Waliszczaka ucznia klasy IIIc o profilu biologiczno – chemicznym było przekazanie informacji o możliwościach zdobywania wiedzy metodami doświadczalnymi. Tematem pracy jest „Wpływ ekstraktów roślinnych na kiełkowanie nasion mniszka lekarskiego”. Samodzielne wykonanie eksperymentu jest konieczne do wzięcia udziału w Olimpiadzie Biologicznej. Wyniki tej pracy będą prezentowane w etapie centralnym olimpiady biologicznej, który odbędzie się 22 kwietnia w Warszawie. Grzegorz zajął I miejsce w 2 etapie w okręgu obejmującym województwo świętokrzyskie i śląskie.

Anna Soluch- uczennica kl. IIc o profilu biologiczno -chemicznym przedstawiła prezentację związaną z udziałem w konkursie ekologicznym „Postaw na Słońce”, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, dotyczącą wykorzystania naturalnych źródeł energii.

Udział w konkursach, olimpiadach oraz samodzielne wykonywanie eksperymentów i obserwacji przez uczniów naszej szkoły, służą do pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności.db2 db3db4

Polecamy również