Reorganizacja zatrudnienia w starostwie

Wdrażanie programu oszczędnościowego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim staje się faktem. Został przyjęty nowy regulamin, który zakłada zmniejszenie ilości wydziałów. Jest to związane z racjonalizacją zatrudnienia i likwidacją przerostu etatów. W ramach reorganizacji zatrudnienia sześciu pracowników otrzymało wypowiedzenia z pracy, natomiast siedem osób zostało przeniesione na inne stanowiska. Zostały zlikwidowane etaty głównych specjalistów. Osoby te nadal pracują, ale na innych stanowiskach. Wypowiedzenia umów o pracę otrzymali pracownicy z referatu Wydziału Transportu, Zespołu do Spraw Informacji i Komunikacji oraz pracowników dozorujących obiekt.

30 stycznia wypowiedzenie z pracy złożyła skarbnik starostwa Małgorzata Zieleń. Wypowiedzenie zostało przyjęte.

Polecamy również