Dzień Chorych w DPS

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej odbyły się obchody Światowego Dnia Chorych. Na zaproszenie dyrektora placówki Mieczysława Libudy w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciel starosty Marzeny Dębniak, naczelnik Mariusz Łata oraz przedstawiciel prezydenta Jarosława Górczyńskiego, radny Andrzej Pałka.

Wspaniały montaż słowno-muzyczny przygotowali pensjonariusze pod kierunkiem animatorek. Jego przesłaniem było godne starzenie się idąc za przykładem św. Jana Pawła II. To właśnie papież Polak ustanowił to święto w 1992 roku.

– Niech przesłanie papieża „Ja jestem radosny, wy też bądźcie” przyświeca wszystkim tym, którzy muszą codziennie zmagać się z chorobami, niech nie opuszcza Państwa nadzieja na lepsze jutro- mówił naczelnik Mariusz Łata.

Nie zabrakło również życzeń dla personelu i opiekunów osób starszych oraz dla dyrekcji obu DPS-ów na terenie Ostrowca Św.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński wizytując szpital również złożył na ręce p.o. dyrektora Aldony Jarosińskiej życzenia zdrowia dla wszystkich pacjentów lecznicy.

Polecamy również