CKU JESZCZE LICZNIEJSZE I JESZCZE PIĘKNIEJSZE

Centrum Kształcenia Ustawicznego niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Nowy rok szkolny rozpoczęło blisko 400 słuchaczy.

– W cieniu epidemii koronawirusa przeprowadziliśmy wspaniały nabór. Otwieramy 9 nowych oddziałów; są to zarówno szkoły policealne, jak i kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nasza placówka, wpisując się w aktualne trendy i potrzeby, koncentruje się od kilku lat na kształceniu zawodowym. Po raz kolejny nasi absolwenci uzyskali bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od kilku lat zdawalność egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oscyluje wokół 100 procent. Dla naszych słuchaczy staramy się zatem jeszcze bardziej. Zadbaliśmy także o wizualną stronę naszej placówki. Pomalowaliśmy korytarze i klatki chodowe, a znany ostrowiecki artysta Tadeusz Kurek ozdobił ściany swoimi malowidłami charakterystycznych dla naszego miasta miejsc. CKU służy naszym mieszkańcom, dlatego takie akcenty w estetyce – mówi dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Placówka kształci obecnie w zawodach technik sterylizacji medycznej, technik bhp, krawiec, florysta, opiekun medyczny, fryzjer, kosmetyczka, elektryk i informatyk.

– Mam nadzieję, że wytrwamy w tradycyjnym nauczaniu, bo jest ono najlepsze dla naszych słuchaczy. Mamy środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice. Wiele osób o nas dbało od początku epidemii; jesteśmy dobrze zabezpieczeni – uzupełnia dyrektor A. Pierścińska-Maruszewska.cku2 cku3 cku4

Ponadto dodaje, że w nowym roku szkolnym będzie chciała skoncentrować się także na wspieraniu nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

-W związku z tym już podpisałam z kilkoma pracodawcami umowy dotyczące szkoleń branżowych nauczycieli – mówi A. Pierścińska-Maruszewska.

Polecamy również