Ważne inwestycje drogowe MPRD

rondo

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zakończyło w 2021r. duże inwestycje drogowe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. W centrum miasta ułożono nowe nawierzchnie asfaltowe i chodniki z kostki granitowej ulic Siennieńskiej, J. Głogowskiego, Okólnej, A. Wardyńskiego i Piwnej. Wybudowano nowe rondo za cmentarzem na ul. Denkowskiej wraz 1 2 4 5 6 wal rondoz drogą do nieukończonej jeszcze ulicy łączącej Targowisko Miejskie z ul. Chrzanowskiego.

Zadania te finansowane były przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i w znacznym stopniu poprawiły wizerunek centrum miasta, a w najbliższej przyszłości wpłyną pozytywnie na komunikację od centrum miasta w kierunku osiedli Denków i Rosochy.

Obecnie firma wykonuje duże zadanie polegające na budowie dróg dojazdowych i parkingów wokół budowanej nowej bazy autobusowej MZK w rejonie Huty „Celsa”. Jej zakończenie planowane jest na połowę lipca 2022 r.

Polecamy również