Ruszają zajęcia pływackie dla uczniów ostrowieckich szkół

plywanie patronat pjg

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wznowione zostały zajęcia nauki pływania dla klas II i III realizowane na Pływalni Rawszczyzna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Biorą w nich udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

Jak wiadomo, w pierwszym półroczu zajęcia sportowe były mocno ograniczone przez pandemię i dlatego nauka pływania realizowana była w okrojonej formie. Obecnie szkoły rozpoczynają rok szkolny z pewnymi ograniczeniami, jednak przy zachowaniu odpowiednich zasad zajęcia pływackie są w pełni bezpieczne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest głównym realizatorem programów nauki pływania, wprowadził szereg zasad porządkowych. Do najważniejszych należy wydzielenie szatni jedynie dla grup szkolnych, zapewnienie odrębnych wejść, dezynfekcja pomieszczeń po każdej klasie, bezkontaktowe (z pracownikami pływalni) pozostawianie ubrań w szatniach i zapewnienie środków dezynfekcyjnych. Warto podkreślić, że środowisko wodne nie transmituje koronawirusa, dlatego przebywanie w wodzie jest w pełni bezpieczne dla dzieci.

Klasy II mają zaplanowane zajęcia nauki pływania raz w tygodniu i są one w całości finansowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Program powszechnej nauki pływania obejmuje tu 18 klas, w których uczy się w sumie 401 uczniów. Klasy III będą korzystać z Pływalni Rawszczyzna dwa razy w tygodniu. Program „Akademia Pływacka 2021” współfinansowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (przyznana dotacja to 50.000 zł) obejmuje 20 klas trzecich, w których uczy się 432 uczniów. Według założeń programu każda z klas ma sfinansowane 20 zajęć na basenie. Termin zakończenia programu „Akademia Pływacka 2021” to 8 grudnia. Warto podkreślić, że w przypadku klas trzecich szkoły nie ponoszą żadnych kosztów zajęć.

Polecamy również