Podziękowania dla Pani dyrektor

24 sierpnia 2023 w budynku MOSiR odbyło się spotkanie wiceprezydenta Artura Łakomca oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Jana Malinowskiego wraz dyrektorami miejskich placówek oświatowych.1 4 5 6 7 Zostało ono zwołane na potrzeby organizacji zbliżającego się roku szkolnego.
Podczas spotkania Prezydent podziękował za długoletnią współpracę Pani Annie Stojek, przechodzącej na emeryturę dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10. Podkreślając jej ogromny wkład w ostrowiecką edukację oraz pasję do pracy z dziećmi.

Polecamy również