Budynek dla wojska

DSC08474

Środowa sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego opierać się miała głównie na informacji o inwestycjach, jakie powiat ostrowiecki przeprowadził na swoich drogach w 2017 roku. Na początku posiedzenia starosta Zbigniew Duda wprowadził jednak do porządku obrad projekt uchwały o bezpłatnym przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa budynku dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Władze powiatu mają nadzieję, że zostanie on przekształcony w miejsce stacjonowania batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Propozycja nieodpłatnego przekazania majątku, już na początku wywołała konsternację na tyle dużą, że szefowa opozycyjnego klubu radnych Agnieszka Rogalińska, zabrała w tej sprawie głos od razu po zgłoszeniu projektu uchwały.

– Jesteśmy jak najbardziej za tym, by w naszym mieście i powiecie utworzono batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteśmy też za przekazaniem tego budynku na potrzeby wojska, ale proponuję, by w treści uchwały znalazł się zapis, że jest on przeznaczony właśnie na ten cel. W przedstawionym nam projekcie jest tylko stwierdzenie „na potrzeby obronności kraju”, a jest to pojęcie bardzo szerokie. Przypominam, że Starachowice, które również zabiegają o utworzenie batalionu, napisały w uchwale o przekazaniu budynku, że jest on właśnie dla Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zadaniem starosty Zbigniewa Dudy, tak konkretne stwierdzenie nie jest konieczne i nie ma zagrożenia, że batalion w Ostrowcu nie powstanie. Świadczyć o tym mają słowa, jakie padły na niedawnej konferencji wojewody świętokrzyskiego.

Radna Rogalińska przypomniała również, że pierwotnie planowano sprzedaż majątku za 2,3 miliona złotych, co zostało zapisane w tegorocznym budżecie.

– Wątpliwości co do realności sprzedaży miała już opiniując budżet Regionalna Izba Obrachunkowa – mówiła radna. – Czy nie boicie się państwo, że brak tego dochodu spowoduje negatywną opinie przy rozliczaniu wykonania budżetu powiatu?

Jak przyznał starosta Zbigniew Duda, powiat chciał sprzedać budynek, jednak wojsko zainteresowanie jest jedynie jego bezpłatnym przejęciem.

Skarbnik powiatu Magdalena Zieleń zapewniła, że brak 2,3 miliona złotych zostanie pokryty z innych dochodów. Dodała, że sprzedaż tego majątku była już planowana w 2017 roku i mimo że do niej nie doszło, budżet zamknięto z nadwyżką.DSC08460DSC07275DSC08466

Podczas posiedzenia radni wysłuchali także informacji o stanie sanitarnym powiatu ostrowieckiego. O najważniejszych inwestycjach drogowych, które przeprowadzone były w powiecie w 2017 roku mówił naczelnik Wydziału Dróg Jerzy Wrona. Łącznie na zadania drogowe wydano 10 milionów 175 tysięcy złotych. Dotacje z budżetu państwa wyniosły ponad 5,3 miliona złotych, z gmin ponad 1,6 miliona złotych, zaś z budżetu powiatu przeznaczono na te prace 3,1 miliona złotych.

Określono wysokość środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 powiat ma na ten cel ponad 4,3 miliona złotych, z czego prawie 2,1 miliona złotych jest przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Polecamy również