Świętokrzyskie obrazem i słowem malowane

swietokrzyskie-slowem-i-obrazem

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest m.in.: propagowanie wiedzy o regionie, budzenie zainteresowań historią i kulturą swojego regionu, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie i pobudzanie zdolności literackich i plastycznych. Organizatorami konkursu są Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Miejska i Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: dzieci w wieku 7-13 lat, II kategoria: młodzież w wieku 14-19 lat. Prace należy przesyłać do 5 czerwca 2018 r.

WYMOGI CZĘŚCI PLASTYCZNEJ
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenia plastycznej wersji własnych wrażeń z odwiedzenia jednego z pięciu miejsc na terenie Województwa Świętokrzyskiego wyznaczonych przez organizatorów konkursu.

Lista miejsc dla kategorii wiekowej 7-13 lat:
1. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
2. Kompleks turystyczny w Bałtowie,
3. Pradziejowe kopalnie krzemienia i osada neolityczna w Krzemionkach,
4. Osada średniowieczna w Hucie Szklanej,
5. Fabryki Porcelany w Ćmielowie.

Lista miejsc dla kategorii wiekowej 14-19 lat:
1. Fabryki Porcelany w Ćmielowie,
2. Instytut Designu w Kielcach,
3. „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku,
4. Szkoła Wrażliwości w Kapkazach,
5. Park Etnograficzny w Tokarni.

Technika wykonania pracy jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, drzeworyt, monotypia, collage itp. Jednak do konkursu można złożyć prace na podłożu płaskim. Nie będą przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp.

WYMOGI CZĘŚCI LITERACKIEJ
Zgłoszony do udziału w Konkursie utwór literacki może mieć formę opowiadania, eseju, reportażu, baśni lub wiersza zawierających historię związaną z regionem świętokrzyskim. Utwór literacki powinien być napisany w języku polskim i obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace plastyczne opatrzone godłem literowym / pseudonimem (bez danych osobowych) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Wystaw Artystycznych 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski al. 3 Maja 6 (II piętro). Utwory literackie opatrzone godłem literowym / pseudonimem (bez danych osobowych) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 26 (Czytelnia Główna) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Świętokrzyskie malowane słowem i obrazem”.

Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu plastycznego Anna Kutryba, tel. 885-222-122 / (041) 263-20-48, e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl

Regulamin i załączniku do pobrania znajdują się na stronie www.bwa.ostrowiec.pl

Polecamy również