WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA ODBYWA SIĘ W STASZICU JUŻ OD 26 LAT !!!!

niem1

Wymiana uczniowska ze szkołami partnerskimi z zagranicy jest formą spotkań młodzieży i nauczycieli, przynoszącą wymierne korzyści obu stronomWspółpraca ze szkołą partnerską Emil von Bering Gymnasium w Spardorf, kontynuowana jest od 1992 roku. Na przełomie prawie ćwierć wieku wzięło w niej udział prawie 380uczniów zarówno ze strony polskiej i niemieckiej. Wymiana odbywa się regularnie, najczęściej w miesiącach maj-czerwiec, szczegółowe terminy ustalane są wspólnie z uwzględnieniem specyfiki systemów kształcenia Polski i Niemiec. W tegorocznym spotkaniu młodzieży, przygotowanym przez p. Beatę Kot oraz p. Monikę Borzym grzecznościowo udział wzięli uczniowie LO Nr II im. J. Chreptowicza oraz Liceum im. Stanisława Konarskiego.niem2 niem3

Młodzież polska wyjeżdżająca do Niemiec przebywa u rodzin niemieckich, ma okazję poznać ich styl życia, porównuje kulturę, obyczaje, a więc typowy Deutschland –wave of live, uczestnicząc w realizacji przygotowanego programu wymiany. Wyjazdy tego typu wpływają bardzo korzystnie na likwidowanie barier językowych, niwelują istniejące stereotypy, pozwalają na wykształcenie umiejętności krytycznych ocen, porównania zachowań i cech przypisywanych obu narodom.

możliwości uczestniczenia w zajęciach szkolnych, licznych wyjazdach krajoznawczych, młodzież nabywa umiejętności swobodnej komunikacji w języku docelowym. Kontakt
z autentycznymi użytkownikami języka obcego, pozwala na doskonalenie znajomości języka obcego w sytuacjach życia codziennego. Tego typu bezpośrednia konfrontacja intelektualna kształci w uczniach otwartość, umiejętność samooceny, chęci poznawcze i otwartość.

Wspólne przedsięwzięcia, projekty, inicjatywy, przyczyniają się do rozwijania przyjaźni, często kontynuowanymi przez młodzież na gruncie prywatnym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że młodzież współdecyduje w określaniu programu wymiany, prezentując naszą tradycję, kulturę, zabytki, będące dumą narodową. Zwracamy szczególną uwagę na aspekty regionalne, mając na celu podkreślenie walorów regionu świętokrzyskiego.

W bieżącym roku szkolnym wymiana polsko-niemiecka trwała od 31.05.2018 do 08.06.2016 r.

Pobyt grupy niemieckiej w Polsce rozpoczęliśmy ogniskiem połączonym ze wspólnym grillowaniem, przygotowanym przez stronę polską, na którym nie zabrakło specjałów kuchni polskiej. Do dodatkowych atrakcji należały gry skojarzeniowe, rozwijające umiejętności reakcji językowych. Uczniowie dyskutowali, wymieniali spostrzeżenia i omawiali kolejne punkty programu wymiany. Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Ostrowca Św., Pana Jarosława Górczyńskiego, mieli możliwość korzystania z Parku Wodnego MOSiR na Gutwinie.

Następnego dnia udaliśmy się do stolicy Polski –Warszawy. Dla odprężenia udaliśmy się do Hangaru 646- Parku Trampolin w Warszawie. Ponad 50 trampolin, batuty sportowe, basen z gąbkami, plansza akrobatyczna to prawdziwe JUMPCITY. A więc sport, relaks, odprężenie znalazły się w naszym programie. Rozpoczynając trasę zwiedzania od Parku Łazienkowskiego-Letniej Rezydencji Króla Stanisława Augusta. Atrakcjami naszej trasy turystycznej było Stare Miasto, Kościół Św. Anny, Kościół Św. Krzyża i wiele innych zabytków.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Kielc- Tokarni, do Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie nasi goście zwiedzali Park Etnograficzny i zapoznawali się z kulturą i tradycją naszego regionu. Mieli też możliwość sprawdzenia własnych zdolności i umiejętności w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, podziwiali Zamek Chęciński oraz przeszli podziemną trasą Jaskinię Odkrywców na Kadzielni.

Niedzielna wycieczka do Sandomierza obfitowała również w atrakcje związane z regionem świętokrzyskim. Rozpoczęliśmy wycieczkę od rejsu statkiem po Wiśle, co przy pięknej pogodzie pozwoliło nam podziwiać Góry Pieprzowe. Spacer Wąwozem Królowej Jadwigi, Trasą Turystyczną z uwzględnieniem największych atrakcji Sandomierza oraz śladów słynnego Ojca Mateusza zakończyliśmy na Rynku Starego Miasta, gdzie uczestniczyliśmy w VIII Festiwalu –CZAS DOBREGO SERA. Degustacja była bardzo udana. Ponadto wyroby rodzimych rzemieślników budziły ogromny podziw, co zaowocowało zakupem licznych pamiątek.

Poniedziałek był dla uczestników wymiany polsko-niemieckiej dniem pracy. Uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, porównywali oni specyfikę prowadzenia zajęć, relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz oceniali stopień trudności realizowanego materiału dydaktycznego. Po południu uczestniczyliśmy w warsztatach zorganizowanych bezpośrednio po zwiedzaniu Muzeum Żywej Porcelany w Ćmielowie. Własnoręcznie wykonana porcelana będzie wspaniałą pamiątką z Polski.

Kolejne dni obfitowały również w liczne atrakcje. Największe zainteresowanie wzbudzały Kraków i Wieliczka. Wizytę w Krakowie rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta, następnie skierowaliśmy się na WAWEL. Katedra Wawelska zajmuje wyjątkowe miejsce na liście polskich zabytków, związanych z historią Polski. Ołtarz Św. Stanisława, Dzwon Zygmunta, nagrobki Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka z dynastii Jagiellonów, pomnik i insygnia grobowe św. Królowej Jadwigi, krypta naszych Wieszczów Narodowych, zwiedzanie krypty grobowej królów polskich i zmarłej tragicznie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, ołtarz otoczony pomnikami biskupów krakowskich, stały się okazją do zaprezentowania cząstki naszej bogatej historii. Nasi goście w milczeniu i skupieniu podziwiali liczne świadectwa dziejów Polski.

Rynek Krakowski z Sukiennicami, Muzeum Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden
z najcenniejszych
zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 roku. Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto. Zwiedzanie wraz z wizytą w muzeum trwało ponad 4 godziny.

Kolejny dzień pobytu stworzył dalszą możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych, jak również aktywnego w nich uczestniczenia. Po zakończeniu zajęć, uczniowie pracowali nad projektem: „Polacy i Niemcy obalamy stereotypy”. Uczniowie porównywali życie w polskich i niemieckich rodzinach, szukali analogii i różnic, transparentnych cech obu narodów.

Fantastyczna atmosfera, wspaniałe relacje pomiędzy uczestnikami, które z pewnością przerodzą się w przyjaźnie interkulturowe, biegłe operowanie językiem docelowym, niwelowanie barier i stereotypów, to cel, który udało nam się osiągnąć dzięki ogromnemu wsparciu DPJW/ PNWM. Składamy serdeczne podziękowania.

Polecamy również