Akademia Pełna Zdrowia- Ogromne zainteresowanie

dav dav

Starosta Marzena Dębniak dokonała inauguracji nowego sezonu Akademii Pełnej Zdrowia, w ramach której organizowane są badania profilaktyczne, wykłady, koncerty relaksacyjne czy zajęcia aktywności fizycznej. Nowa edycja rozpoczęła się wykładem z zakresu edukacji prawnej dotyczącej praw konsumenckich. W inauguracji uczestniczył również naczelnik Mariusz Łata.

Ruszyła kolejna, VII edycja Akademii Pełnej Zdrowia, programu profilaktycznego skierowanej do mieszkańców powi

dav

dav

dav

atu ostrowieckiego, a finansowana ze środków budżetu powiatu. Jej uroczysta inauguracja odbyła się 30.09 (poniedziałek) w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Akademia Pełna Zdrowia”skierowana jest do osób po 40. roku życia z rozpoznaną chorobą diabetologiczną, kardiologiczną lub zmagających się z nadwagą, będących pacjentami poradni specjalistycznych, nie mających wyraźnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej i chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia.

W ramach programu będą odbywać się spotkania edukacyjne – wykłady lub warsztaty ze specjalistami w danej dziedzinie, a także zajęcia aktywności fizycznej – dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) w godzinach popołudniowych według  harmonogramu spotkań.

Raz w miesiącu w auli WSBiP w Ostrowcu lub w sali konferencyjnej starostwa  uczestnicy programu będą mieli okazję wysłuchać wykładu specjalistów, m. in. lekarza, pielęgniarki, dietetyka czy psychologa. Tematyka prelekcji to zagadnienia dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, zasad prawidłowego odżywiania i radzenia sobie w poszczególnych jednostkach chorobowych. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały edukacyjne, broszury i ulotki.

Realizatorem działań jest Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rokrocznie program cieszy się dużym zainteresowaniem.

Nowa edycja rozpoczęła się wykładem z zakresu edukacji prawnej dotyczącej praw konsumenckich. W uroczystej inauguracji uczestniczył Naczelnik Mariusz Łata, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Matylda Niewójt i Rzecznik Praw Konsumenta Marek Osmala.

Polecamy również