Ślubowanie uczniów klas pierwszych LO im. St. Staszica

s1

W nowym roku szkolnym ze względu na zagrożenia koronawirusem nie zorganizowano integracji i ślubowania uczniów klas pierwszych poza szkołą. 28 września 2020 r. był szczególnym dniem w historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Ostrowcu Św. Szkolna uroczystość rozpoczęła sięs2 s3 s4 od wprowadzenie pocztu sztandarowego i hymnu państwowego, po czym uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie – wyróżnieni uczniowie czterech klas pierwszych składali ślubowanie na sztandar, zaś pozostali- z zachowaniem dystansu społecznego. Tę wyjątkową uroczystość poprowadziły uczennice klasy II – Katarzyna Klimas i Julia Cieślik. Kiedy uczniowie czterech klas pierwszych stali się już pełnoprawnymi członkami naszej społeczności, dyrektor Dariusz Kaszuba pogratulował im wyboru najstarszej szkoły w powiecie, przekazał życzenia cierpliwości, wytrwałości i zapału do nauki. W imieniu uczniów klas I zabrała głos Dagmara Chełminiak, podkreślając, że bycie uczniem tej szkoły to zaszczyt i zobowiązanie.

Uroczystość ślubowania uświetnił montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: pani Doroty Mączki, pani Ewy Młodawskiej i pani Katarzyny Szczerbińskiej. W świat poezji wprowadziła zebranych młodzież z klas II : Kamila Kisiel, Oliwia Orzechowska, Julia Bator, Wiktoria Michalska, Weronika Żelazowska, Piotr Maj, Marta Jakubowska, Martyna Szwagierczak, Kacper Nadbrzuchowski, Jakub Szwagierczak. Program wzbogacono o muzyczno-wokalne aranżacje w wykonaniu Aleksandry Wiączek, Patrycji Dziwanowskiej, Julii Miernikiewicz i Marty Jakubowskiej. Szczególne podziękowania należą się niezawodnej grupie technicznej.

Drodzy pierwszoklasiści- witajcie w Staszicu ! Zdobywajcie szczyty! I rozwijajcie skrzydła!

Tekst i Foto Lo im. St Staszica

Polecamy również