CKU Z ROZMACHEM ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ

cku2

17 maja 2021 r. ruszyła rekrutacja do szkół i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Proponujemy kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, w Szkole Policealnej m. in. na kierunkach takich jak opiekun medyczny, technik sterylizacji i nowym – podolog – oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach takich jak: florysta, fryzjer, kosmetyczka, krawiec, stylista, rolnik. Zaufanie słuchaczy napawa nas dużą radością, podobnie jak to, że wiele środowisk z nami konstruktywnie współpracuje dla dobra mieszkańców. Z jeszcze większą pewnością rozpoczynamy zatem rekrutację – mówi dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor CKU.

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli czytamy m. in.: „Oferta edukacyjna przygotowana przez CKU w objętym kontrolą okresie wpisywała się w potrzeby lokalnego rynku pracy i umożliwiała zdobycie kwalifikacji na licznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W Centrum zorganizowano doradztwo zawodowe i podejmowano szeroką współpracę z pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami. Kadra miała wymagane kwalifikacje, umożliwiano jej także doskonalenie zawodowe oraz wdrożono szkolenia branżowe. Centrum było przygotowane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych we wszystkich kwalifikacjach. Przestrzegano też przepisów dotyczących organizacji pracy placówki w czasie trwania pandemii. (…) CKU zapewniło prawidłową liczebność grup uczestników kkz i liczbę godzin kształcenia na kursach i w ramach praktycznej nauki zawodu. Prawidłowo stosowano zwolnienia
z zajęć lub praktyk zawodowych, dokumentację PNZ prowadzono prawidłowo. Programy nauczania spełniały wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego”.

Dostrzeżono również rolę gminy w finansowaniu działalności placówki, dzięki czemu słuchacze nie ponoszą absolutnie żadnych kosztów nauki, Centrum zapewnia nawet darmowe badania lekarskie dla kandydatów deklarujących naukę w placówce.

– Przed nowym rokiem szkolnym wyposażymy pracownie CKU o dodatkowe stanowiska do praktycznej nauki zawodu – dodaje dyrektor CKU.

Zainteresowani mogą złożyć wniosek droga mejlową (cku@ostrowiec.edu.pl) lub osobiście w sekretariacie (ul. Sandomierska 26A). Jest w czym wybierać i jest gwarancja, że nauka zawodu jest prowadzona przez specjalistów.

Polecamy również