PSP nr 10 organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu „Królowa Nauk w Geografii”

czolo

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11  12 13 14 15 20 21PSP nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim stawia na rozwijanie zainteresowań matematycznych i geograficznych, pobudzanie twórczego myślenia, kreatywnego sposobu rozwiązywania problematycznych zagadnień, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w niekonwencjonalny sposób.

28 maja 2021r. dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim p. Anna Stojek wręczyła nagrody laureatom I Międzyszkolnego Konkursu „Królowa Nauk w Geografii”. Fundatorem niespodzianek była firma „Castorama”.

Nauczycielki z PSP nr 10, organizatorki pani Edyta Skwirowska oraz Pani Angelika Piwnik stworzyły uczniom klas piątych ostrowieckich szkół możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności matematyczno – geograficznych przy rozwiązywaniu zadań problemowych.

Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP nr 5, PSP nr 9, PSP nr 10. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli oraz uczniów. Uczestnikom sprawił wiele radości i satysfakcję z osiągniętych wyników.

Pierwszy etap konkursu odbył się 12 maja 2021r. w formie online z wykorzystaniem platformy Teams oraz Kahoot.com. Zadaniem piątoklasistów było udzielenie odpowiedzi na 40 zadań zamkniętych, co pozwoliło wyłonić finalistów.

Drugi etap „Królowej Nauk w Geografii” odbył się 19 maja 2021r. również w formie online z uwagi na panującą pandemię. Dwuosobowe drużyny zmierzyły się z zadaniami otwartymi. Uczestnicy łączyli się z budynku swojej szkoły, a zadania rozwiązywali na wydrukowanych arkuszach przy włączonej kamerce.

Laureaci konkursu:

I miejsce – drużyna z PSP nr 1 w składzie: Olgierd Krakowiak, Bartosz Wrzosek pod opieką p. Anny Lenart. Nagrody: smartchwatche

II miejsce – drużyna z PSP nr 10 w składzie: Daniel Krzemiński, Sebastian Kwapisz pod opieką p. Edyty Skwirowskiej oraz p. Angeliki Piwnik. Nagrody: smartbandy.

III miejsce – drużyna z PSP nr 5 w składzie: Iga Starba, Wojciech Skowron pod opieką p. Iwony Kary, p. Małgorzaty Urban, p. Bogusława Wojtkiewicza. Nagrody: głośniki mobilne.

Finaliści zostali nagrodzeni dyplomami za udział oraz nagrodami w postaci pendrive’ów:

PSP 4: Amelia Jaśkiewicz, Mateusz Szczepański

PSP 3: Maciej Łasak, Andżelika Mroczkowska

PSP 9 : Alan Bukała, Grzegorz Lipa

Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników, a nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu. Życzymy dalszych sukcesów. Organizatorki Edyta Skwirowska, Angelika Piwnik.

Polecamy również