„BHP Kielce”

mezczyzna_w_ochronnym_kasku_i_kamizelce_mierzacy_drzwi

Gołym okiem widać, że w Polsce możemy cieszyć się z dynamicznego rozwoju gospodarki. Przemysł ciężki, mniejsze i większe przedsiębiorstwa, a także zakłady państwowe. Dynamiczny rozwój zaplecza technicznego powinien iść w parze z rozwojem pracowników. Tylko wtedy można mieć pewność, że wykorzystują oni potencjał narzędzi, które są im udostępniane. Dlatego nie obejdzie się bez dodatkowych szkoleń i wspierania rozwoju osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Zanim jednak sięgniesz po specjalistyczne kursy dla operatorów dźwigów, wózków widłowych, koparek czy spawarek, sprawdź, jak wygląda bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu wypełniania obowiązków służbowych. Taki kurs musi być podstawą do dalszego rozwoju. Dziś zajmiemy się tym tematem w kontekście województwa świętokrzyskiego. Gdzie szukać szkolenia BHP w Kielcach, kto może prowadzić kursy zawodowe, z kim się kontaktować w celu znalezienia najlepszej oferty? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy tutaj odpowiedź.

Co to jest BHP – odpowiedź tylko teoretycznie jest prosta

Bezpieczeństwo i higiena pracy to tylko w teorii proste zagadnienie. Składa się na nie wiele przepisów i rozporządzeń. Łączą się z nim tematy dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy, Kodeksu Pracy, a nawet Kodeksu Cywilnego i Karnego. Wszystko dlatego, że różne podmioty mogą mieć zastrzeżenia do stanu BHP w zakładzie pracy. Konsekwencje płynące z niewystarczających zabezpieczeń w miejscu pracy mogą prowadzić do mandatów i odszkodowań. Dlatego bezwzględnie należy zaopiekować się tym tematem w każdym przedsiębiorstwie. Ważne jest jednak to, że BHP to przede wszystkim sposób pracy i odpowiedni tok myślenia. Należy na każdym kroku uczulać pracowników, żeby nie wykonywali niebezpiecznych czynności, stosowali się do zasad, a jeśli mają wątpliwość, czy mogą wykonać dane zadanie w sposób zgodny z BHP, to powinni zgłosić to przełożonemu. Dlaczego to istotne? Wielokrotnie słyszeliśmy na różnych spotkaniach z inspektorami BHP historie mrożące krew w żyłach, które z pozoru nie powinny prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Podczas jednego ze szkoleń przytaczana była sytuacja, w której wieloletni pracownik i specjalista na swoim stanowisku naprawiał wózek widłowy. Nie miał do tego odpowiednich uprawnień, ale potrafił odblokować unieruchomione koło. Robił to przez wiele lat i nikt nie zwracał już na to uwagi, jednak w pewnym momencie usterka na tyle się pogłębiła, że podczas naprawy paleta zmiażdżyła mu dłoń. Takich sytuacji należy unikać i tego typu usterki zgłaszać do przełożonego.

 

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Odpowiedź jest bardzo prosta

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie to bardzo istotny temat, który w całości spoczywa na barkach osób zarządzających. Zgodnie z artykułem 207, paragrafem 3 Kodeksu Pracy osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do znajomości zasad BHP. W tym samym artykule znajdziemy także informację, że to pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników. Na nim spoczywa także konieczność modyfikacji otoczenia w taki sposób, żeby odpowiadało wytycznym narzuconym przez ustawodawcę. Należy jednak pamiętać, że każdy pracownik musi dbać o porządek miejsca pracy. To od niego w głównej mierze zależy jego własne bezpieczeństwo i jeśli sam nie będzie stosować się do wytycznych, to nawet najlepiej przygotowany zakład nie będzie w stanie zabezpieczyć go przed jego własnymi błędami. Dlatego też osoba zatrudniona ma obowiązek zgłosić każdą nieprawidłowość i niebezpieczeństwo, jakie pojawiło się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Co więcej, pracownik nie może podjąć się pracy aż do momentu usunięcia potencjalnego zagrożenia. Reasumując, za stan BHP odpowiadają osoby kierujące pracownikami, jednak to osoby zatrudnione muszą w szczególności wykazywać się ostrożnością i muszą być w stałym kontakcie z przełożonymi.

 

Szkolenia BHP – co ile lat powinny się odbywać? To wszystko zależy od stopnia zagrożenia

Ustawodawca narzuca na pracodawców obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP. Każdy zatrudniony powinien przed zatrudnieniem odbyć krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, każdy robotnik narażony na szczególne ryzyko w miejscu pracy powinien raz w roku odbyć szkolenie z zakresu BHP. Pozostali pracownicy powinni uczestniczyć w kursach nie rzadziej niż co trzy lata. Pozostali pracownicy muszą pojawić się na zajęciach z BHP przynajmniej raz na pięć lat. Należy również pamiętać, że istotny jest termin pierwszego szkolenia. Musi się ono odbyć w pierwszych dwunastu miesiącach pracy, dla kadry zarządzającej w pierwszych sześciu. Określona jest także długość szkolenia i ma wynosić równe osiem godzin lekcyjnych. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie szukać wsparcia w Kielcach przy wdrażaniu takich szkoleń, sprawdź tutaj. Tarbonus to specjalistyczna organizacja oferująca kursy doszkalające w wielu dziedzinach wiedzy i z całą pewnością oferują ci niezbędne wsparcie.
Jak wygląda szkolenie BHP – sytuacja zmienia się dynamicznie
Ze względu na pandemię, szkolenia BHP mogą się zmieniać. Dotychczas były to całodniowe zajęcia trwające osiem godzin lekcyjnych. Zwykle prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbywają się zwykle stacjonarnie i kończą się testem ze znajomości wiedzy. W przypadku pracowników szkolonych, raz na pięć lat dopuszcza się  zajęcia online

Polecamy również