Pociął się nożem

pcilal sie nozem

Operatorzy miejskiego monitoringu obserwując codziennie naszą przestrzeń publiczną są mimowolnymi świadkami wielu różnych dziwnych ludzkich zachowań, niektóre z nich noszą znamiona przestępstw lub wykroczeń, a niektóre są po prostu wynikiem nadużycia alkoholu lub działania innych używek, przejawem złego wychowania, braku kultury lub niekiedy objawem choroby.

Każde zachowanie odbiegające od przyjętych norm jest podstawą do podjęcia interwencji. Zdarzenie jakie zauważył w dniu dzisiejszym operator monitoringu, należało do kategorii sytuacji nadzwyczajnych, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego. A mianowicie, młody mężczyzna w ścisłym centrum miasta, bo na ulicy Kościelnej, bezpośrednio przy jednej z kamer miejskiego monitoringu, wyjął nóż i demonstracyjnie zaczął się samookaleczać, powodując u siebie rany cięte.

-W takich przypadkach liczy się czas podjęcia interwencji, dlatego zaalarmowany o zdarzeniu patrol interwencyjny Straży Miejskiej wykorzystał radiowóz jako pojazd uprzywilejowany, dzięki czemu szybko udało się ująć desperata i przekazać go załodze pogotowia ratunkowego. Co było powodem takiego zachowania młodego człowieka, tego jeszcze nie wiadomo. W tej sprawie trwają czynności wyjaśniające-poinformował zastępca komendanta Straży Miejskiej Marcin Gruszka.pcnoz

Polecamy również