Najmłodsi samorządni

najmlodsi samorzadni

W przyszłym roku poznamy najprężniej działający ostrowiecki samorząd szkolny. Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zaprosił do udziału w konkursie „Najmłodsi Samorządni” uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz II –III klas szkół gimnazjalnych. Pod uwagę będzie brany całokształt działań podejmowanych do czerwca 2018 roku. Szczególnie istotne będą akcje na niwie społeczno – obywatelskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku i połączone zostanie z Olimpiadą Wiedzy o Samorządzie Lokalnym.

Kształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości młodych ludzi i przygotowanie ich do życia w dorosłym społeczeństwie jest celem placówek wychowawczych. Jednakże sama wiedza to zdecydowanie za mało. W związku z tym, istotną rolą szkoły jest kształtowanie tych umiejętności poprzez wdrożenie do praktycznego działania i zdobywania doświadczenia. Możliwość realizacji tych zadań i sprawdzenia się w różnych rolach społecznych otwiera się poprzez działania samorządów szkolnych.

– Uważam, że samorządności trzeba uczyć młodzież od najmłodszych lat. Oby  zwiększyć zainteresowanie życiem społecznym i wdrażania młodych do demokracji i realizacji zamierzeń rozwoju samorządności postanowiliśmy zaprosić uczniów ostrowieckich szkół gminnych do udziału w konkursie „Najmłodsi Samorządni”. Chcemy wyłonić najprężniej działające samorządy szkolne, a tym samym zachęcić młodzież do działania, pokazać dobre praktyki, a młodym ludziom wskazać, jak wielki mają potencjał – wyjaśnia Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. – Pamiętajmy, że to od nas zależy przyszłość naszej młodzieży, ale nasza wspólna przyszłość z kolei jest w ich rękach.

Polecamy również