Aerobik w PSP 4

aerobik psp4

Zgodnie z zapowiedzią o bezpłatnych zajęciach aerobiku dla rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w sali gimnastycznej odbyły się pierwsze zajęcia. Ćwiczenia poprowadziła Monika Kowalska – nauczycielka PSP nr 4, pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

– Taka forma zajęć jest zachęceniem do aktywności fizycznej oraz jednocześnie integracji społeczności szps1 pspkolnej – mówi dr Agnieszka Batóg, dyrektor PSP nr 4. Do udziału w zajęciach zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzicami oraz grono pedagogiczne. Jesteśmy zadowoleni, że nasza propozycja spotkała się z uznaniem i zachęciła do wspólnych ćwiczeń.

Zgodnie z programem „Aktywny uczeń” realizowanym w szkole, zajęcia były również okazją dla uczniów na uzyskanie kolejnych pieczątek do szkolnego indeksu. Jak mówi dyrektor szkoły niebawem prowadzone będą kolejne zajęcia dodatkowe objęte programem aktywnego ucznia. W szkole powstały już dwie drużyny sportowe: piłka nożna i siatkowa, a niebawem powstaną następujące koła zainteresowań: teatralne, dziennikarskie, taneczne, plastyczno-techniczne, chór, harcerstwo, wolontariat, szachy, klub gier planszowych oraz cieszący się dużym zainteresowaniem klub cheerleaderek.

Jak można zauważyć PSP nr 4 to przyjazna szkoła z olbrzymim potencjałem aktywnych i zaangażowanych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Polecamy również