Nauczyciele z Ostrowca protestują w stolicy

gminazja-protest

Około stu nauczycieli z Ostrowca Świętokrzyskiego weźmie dzisiaj udział w ogólnopolskiej manifestacji „Nie dla chaosu w szkole” zorganizowanej w Warszawie. Nauczyciele oraz rodzice uczniów protestować będą przeciwko planowanej reformie oświaty i likwidacji gimnazjów.

-Ta reforma może okazać się bardzo chybiona i nieprzygotowana co odbije się nie tylko na uczniach, ale także na nauczycielach- mówi Ewa Malec prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu -. Z systemu gminnego ubędzie około 20 klas, a dwa, razy tylu nauczycieli może stracić pracę i wątpi, że znajdą zatrudnienie w szkołach średnich. Chcemy w Warszawie przekazać na ręce pani minister petycję oraz księgi z osiągnięciami gimnazjalistów z rożnych województw, w tym także z naszego województwa. Nasi uczniowie mają bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Nauczyciele obawiają się utraty pracy oraz chaosu w szkołach. Planowane przez rząd zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku szkolnym.

Zgodnie z planami w miejsce obecnie istniejących szkół mają zostać wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Manifestacja nauczycieli, rodziców, dyrektorów i samorządów rozpocznie się o godzinie 12:00

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza sporu zbiorowego, a nawet strajku jeżeli manifestacja nie przyniesie efektu.

Polecamy również