Przetarg na wynajem lokali użytkowych

zum

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Sienkiewicza 65/15

24,76

13,00

elekt., co.

Lokal wolny
od 01 lutego 2018 r. (możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
w uzgodnieniu z obecnym najemcą)

2

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 marca
2018 r. (możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
w uzgodnieniu z obecnym najemcą)

3

Mickiewicza 18

52,40

11,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 marca
2018 r. (możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
w uzgodnieniu z obecnym najemcą)

4

ul. Świętokrzyska 22

lokal Nr 9

23,90

19,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od 01 marca 2018 r. (możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
w uzgodnieniu z obecnym najemcą)

5

Chmielna 1A

45,65

2,00

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

6

Sienkiewicza 65/5A

28,76

4,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

7

Górzysta 3

45,70

3,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

8

Os. Ogrody 12

130,65

5,50

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

9

Pawilon – kiosk przy ul. Okólnej

200,00 – opłata ryczałtowa

inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

Uwaga!

Dotyczy Os. Ogrody 12 – lokal znajduje się na XI piętrze budynku wielomieszkaniowego
na Os. Ogrody 12. Złożony jest z kilku pomieszczeń o łącznej pow. 130,65 m
2.
W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień zalecane jest zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, w sali konferencyjnej Nr 15
na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego 2004 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty i wpłacenie
wadium w wysokości 1.000,00 zł na każdy lokal (w przypadku pawilonu – kiosku przy ul. Okólnej wadium wynosi 300,00 zł). Wpłaty należy dokonać do dnia 18 stycznia 2018 roku do godziny 14.00, w kasie znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23.

Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych” (jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7, do dnia 18 stycznia
2018 roku do godziny 14.00.

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 19 stycznia 2018 roku
w godzinach od 12.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7 oraz pod numerem telefonu 721 – 548 – 321, (0-41) 265 – 10 – 50 wew. 103, (0-41) 265 – 10 – 51.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości
lub na poszczególne lokale użytkowe (do wycofania z przetargu lokalu – lokali) bez podania przyczyn, a także do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ostrowiec Świętokrzyski 28 grudnia 2017 r.

 

Polecamy również