Żonkilowe Pola Nadziei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1123 kwietnia 2023 r. odbyła się po raz trzeci w Ostrowcu Świętokrzyskim akcja charytatywna „ŻONKILOWE POLA NADZIEI”.

Pola Nadziei” to ogólnoświatowy program edukacyjno – charytatywny na rzecz wspierania hospicjów. Każdego roku w wielu miejscach na świecie, tysiące ludzi bierze udział w programie „Pola Nadziei”, sadząc cebulki żonkili. Z nadejściem zaś wiosny, wolontariusze wychodzą na ulice miast, aby wręczać żonkile osobom wspierającym hospicja.

Głównym celem akcji jest: zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych będących u kresu życiowej drogi, szerzenie idei hospicyjnej poprzez propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych, cierpiących oraz edukacja dzieci i młodzieży.

Akcja ta to również rozwijanie umiejętności pomagania poprzez zbieranie funduszy w naszym mieście na potrzeby podopiecznych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ramach ww. akcji, zorganizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu przy PSP nr 5, uczniowie kwestowali przy ostrowieckich kościołach, gdzie wychodzące z kościoła osoby przekazywali datki do puszek wolontariuszy. W zamian otrzymywali żonkila – symbol nadziei. W akcji uczestniczyło 67 wolontariuszy i 30 nauczycieli z PSP nr 5, jak również 6 Rycerzy Kolumba i 5 przedstawicieli Akcji Katolickiej.

Podczas żonkilowej niedzieli zebrano kwotę – 15 240,36 zł oraz 10 Funtów.

Bardzo dziękujemy Ofiarodawcom za otwarte serca na potrzeby innych. Dziękujemy zaangażowanym Wolontariuszom, jak również wszystkim Księżom Proboszczom ostrowieckich parafii za wsparcie modlitewne i rozpropagowanie akcji w swoich parafiach. Naszą wdzięcznością pragniemy skierować także wszystkim dziennikarzom, którzy poprze mass media informowali o akcji, a tym samym przybliżyli ideę opieki paliatywnej w naszej małej Ojczyźnie.

Organizatorami akcja charytatywnej „ŻONKILOWE POLA NADZIEI” byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Parafia Miłosierdzia Bożego i Hospicjum Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.

Polecamy również